ZgłoszeniaZgłoszeń (wyłącznie w trybie on-line) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć tekst referatu lub obszerne streszczenie wystąpienia przygotowane w Word for Windows, które powinno zawierać:
  •  cel badawczy,
  •  główne hipotezy badawcze,
  •  metody weryfikacji hipotez,
  •  związki ze światowymi nurtami badań,
  •  uzyskane dotąd rezultaty,
  •  nierozwiązane problemy badawcze,
  •  obszary i możliwości zastosowań w praktyce gospodarczej.


 

Decyzja o przyjęciu referatu zostanie podjęta przez Komitet Organizacyjny na podstawie nadesłanych zgłoszeń w terminie do dnia 11 maja 2018.

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl