ProgramWARSZTATY 2008
3.06 - Wtorek
14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-24.00 - Kolacja (przy ognisku)


4.06 - Środa
8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15-10.45 Sesja 1 - Migracje
Arkadiusz WIŚNIOWSKI, Jakub BIJAK (Szkoła Główna Handlowa, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych) - Expert knowledge elicitation from non-statisticians for use in Bayesian forecasting: A study of gross immigration to Poland
Katarzyna BUDNIK (Szkoła Główna Handlowa) - Emigration Triggers

10.45-11.00 - Przerwa na kawę

11.00-13.15 Sesja 2 - Modelowanie procesów finansowych
Marcin BARTKOWIAK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Zastosowanie modeli przełącznikowych do wyceny opcji na WIG20
Joanna BĘZA-BOJANOWSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Zastosowanie modelu behawioralnego kursu równowagi do analizy kursu PLN/EUR
Anna PAJOR (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Wycena europejskich opcji w bayesowskim modelu ekonometrycznym ze stochastyczna wariancją i stochastyczną stopą procentową

13.15-14.15 – Lunch

14.15-16.30 Sesja 3 - Metody ekonometryczne I
Dominik ŚLIWICKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Estymatory jądrowe w analizie ekonometrycznej
Justyna WRÓBLEWSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Bayesowskie porównywanie konkurencyjnych modeli w analizie kointegracji
Tomasz ZDANOWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Modelowanie zmiennych w czasie momentów warunkowych

16.30-16.45 - Przerwa na kawę

16.45-18.15 Sesja 4 - Modele równowagi
Marcin KOLASA (Narodowy Bank Polski) - Structural heterogeneity or asymmetric shocks? Poland and the euro area through the lens of a two-country DSGE model
Joanna MRÓWKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Ubóstwo, sprawiedliwość dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej

19.00-24.00 - Uroczysta kolacja


5.06 - Czwartek
8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-13.15 – Wycieczka

13.15-14.45 – Lunch

15.00-16.30 Sesja 5 - Mechanizmy konwergencji
Katarzyna PIŁAT (Uniwersytet Łódzki) - Unia monetarna a teoria optymalnych obszarów walutowych – badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych
Sylwia ROSZKOWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Funkcja dopasowań dla gospodarki polskiej

16.30-16.45 – Przerwa na kawę

16.45-18.15 Sesja 6 - Modelowanie na podstawie danych panelowych
Michał JAKUBCZYK (Szkoła Główna Handlowa) - Ocena wpływu stanu zdrowia na użyteczność – wyniki modelowania ekonometrycznego dla polskich danych
Michał MACKIEWICZ, Piotr KRAJEWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy Euro

19.00-24.00 - Kolacja


6.06 - Piątek
8.00-9.00 – Śniadanie

9.15-11.30 Sesja 7 - Metody ekonometryczne II
Marcin FAŁDZIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Porównanie nieparametrycznych estymatorów indeksu wartości ekstremalnych
Wojciech GRABOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Finite-sample properties of a smoothed maximum score estimator of a nonstationary binary choice model
Marcin OWCZARCZUK (Szkoła Główna Handlowa) - Estymatory typu maximum score dla wybranych modeli zmiennych ograniczonych i jakościowych

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 8 - Ekonometria w bankowości
Jerzy MARZEC (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Model wielomianowy dla kategorii uporządkowanych w podejmowaniu decyzji kredytowych
Monika OLEKSIAK (Szkoła Główna Handlowa) - Satisfaction Drivers in Retail Banking: comparison of Partial Least Squares and Covariance Based Methods

13.15-14.00 – Lunch

14.30 - Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl