ProgramWARSZTATY 20015.06 - Wtorek
14.00-18.00 - Zakwaterowanie i rejestracja

18.00-19.00 - Kolacja

19.00-23.00 - Ognisko: sport i śpiew (część I)


6.06 - Środa
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-9.30 - Otwarcie Warsztatów

9.30-11.00 Sesja 1A - Makroekonometria
Michał GRESZTA (Uniwersytet Warszawski) - Model nierównowagi z opóźnionymi nieobserwowanymi zmiennymi –rynek dóbr konsumpcyjnych
Piotr KARP (Uniwersytet Łódzki) - Badanie własności modeli o równaniach łącznie współzależnych. Analizy kontrfaktyczne

11.00-11.30 - Przerwa na kawę

11.30-13.00 Sesja 1B - Makroekonometria
Grzegorz KUCZYŃSKI (Uniwersytet Gdański) - Krzywa Philipsa w Polsce w okresie transformacji – mit czy fakt?
Lech KUJAWSKI (Uniwersytet Gdański) - Wybrane problemy szacowania parytetów sił nabywczych i uzyskiwania porównywalnych danych makroekonomicznych gospodarek w okresie transformacji

13.00-14.30 - Przerwa/lunch

14.45-16.45 - Wycieczka: Farma strusi

17.00-19.30 Sesja 2 - Modele Markowa
Anna DECEWICZ (Szkoła Główna Handlowa) - Nieklasyczne modele Markowa i ich wykorzystanie w badaniach empirycznych
Piotr ŚLIWKA (Szkoła Główna Handlowa) - Ocena jakości systemu bonus-malus przy wybranych metodach estymacji parametrów
Marcin TOPOLEWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - System bonus-malus jako łańcuch Markowa z wypłatami

20.00-24.00 - Kolacja i get-together party


7.06. - Czwartek
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-10.30 Sesja 3A - Ekonomia matematyczna
Ilona ĆWIĘCZEK (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej
Robert KRUSZEWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Zjawiska bifurkacyjne w modelach wzrostu z migracją

> 10.30-11.00 - Przerwa na kawę

11.00-12.30 Sesja 3B - Ekonomia matematyczna
Piotr MAĆKOWIAK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Efekt magistrali w uogólnionym modelu wzrostu Leontiefa-Gale'a
Małgorzata WRZOSEK (Szkoła Główna Handlowa) - O modelowaniu interwencji na rynku pracy

12.30-14.00 - Przerwa/lunch

14.00-16.30 Sesja 4 - Analiza kosztów
Jerzy MARZEC (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały
Mikołaj RYBACZUK, Małgorzata WASIUK (Uniwersytet w Białymstoku) - Problemy związane z analizą kosztów wybranych jednostek chorobowych

17.00 - Rejs po zalewie

19.30-20.30 - Kolacja

20.30-23.00 - Sport i śpiew (część II)


8.06. - Piątek
8.30-9.30 - Śniadanie

9.30-12.00 Sesja 5 - Ekonometria: metody i zastosowania
Janusz BRZESZCZYŃSKI (Uniwersytet Łódzki) - Modele ARCH dla kursów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Michał KURCEWICZ (Uniwersytet Warszawski) - Automatyzacja procesu modelowania od ogólnego do szczególnego
Paweł NEUMANN (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Rozwój i regres przedsiębiorstw na tle rozwoju branży – podejście ekonometryczne

12.30 - Przerwa/lunch
14.00 – Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl