ProgramWARSZTATY 20024.06 - Wtorek
16.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-23.00 – Kolacja grilowa


5.06 - Środa
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15 - 11.30 Sesja 1A - Ekonometria finansowa
Piotr FISZEDER (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Zastosowanie modeli GARCH w analizie procesów obserwowanych na GPW w Warszawie oraz wybranych rynkach akcji na świecie
Sebastian MAJEWSKI (Uniwersytet Szczeciński) - Hipoteza rynku koherentnego Vagi - próba weryfikacji

11.30-12.00 - Przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja 1B - Ekonometria finansowa
Anna PAJOR (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Mateusz PIPIEŃ (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna

13.30-15.00 - Przerwa/lunch

15.00-16.30 Sesja 2 - Makroekonometria
Jacek KOTŁOWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Szacunek potencjału gospodarczego na podstawie dekompozycji Blancharda i Quaha
Michał MAJSTEREK (Uniwersytet Łódzki) - Modelowanie w przypadku szeregów I(2)

16.30-17.00 - Przerwa na kawę

17.00-17.45 Sesja 3 - Makroekonometria
Michał ZIENKIEWICZ (Uniwersytet Łódzki) - Zastosowanie filtrów Kalmana do modelowania płac przeciętnych

19.00-23.00 - Kolacja i get-together party


6.06 - Czwartek
8.00-9.00 – Śniadanie

9.00 – 13.30 – Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

14.00-15.00 - Przerwa/lunch

15.00-17.15 Sesja 3A - Równowaga ogólna, wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne
Iwona ŚWIECZEWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Dynamiczny model Leontiefa a wzrost endogeniczny
Robert KRUSZEWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Migracja ludności jako jedno z możliwych źródeł występowania cyklu koniunkturalnego
Marek SZAJT (Politechnika Częstochowska) - Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy polski: Analiza statystyczno-ekonometryczna

17.15-17.45 - Przerwa na kawę

17.45-20.00 Sesja 3B - Równowaga ogólna, wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne
Darina DINTCHEVA – BIŚ (Uniwersytet Łódzki) - Ocena wpływu zmian parametrów modelu równowagi ogólnej na stan równowagi
Miłosz ROJEK (Szkoła Główna Handlowa) - Zastosowanie modelu równowagi ogólnej do ewaluacji polityki ekologicznej
Dorota PERŁO (Uniwersytet w Białymstoku) - Model miękki finansowania rozwoju regionalnego

20.30-23.00 – Kolacja i ognisko


7.06 - Piątek
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-11.15 Sesja 4A - Ekonometria: metody i zastosowanie
Michał KURCEWICZ (Uniwersytet Warszawski) - Rozszerzony algorytm wyszukiwania specyfikacji
Jerzy MARZEC (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych
Renata WRÓBEL – ROTTER (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowskie wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa

11.15-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 4B - Ekonometria: metody i zastosowanie
Emilia TOMCZYK (Szkoła Główna Handlowa) - Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorstw: wnioski z testu koniuknktury
Tomasz WACHOWICZ (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Wspomaganie negocjacji z wykorzystaniem analizy stylu negocjowania stron konfliktu

13.15 – 14.15 - Przerwa/lunch

14.30 – Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl