ProgramWARSZTATY 200531.05 - Wtorek
14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-24.00 - Kolacja (przy ognisku)


1.06 - Środa
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów
9.15-11.30 Sesja 1 - Makroekonometria: Analiza kointegracyjna
Wojciech GRABOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Skointegrowanie ograniczonych zmiennych losowych
Piotr KĘBŁOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji
Michał RUBASZEK (Szkoła Główna Handlowa) - Porównanie właciwości statystycznych trzech estymatorów relacji kointegrującej metodą symulacji Monte Carlo

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 2 - Ekonomia matematyczna I
Adam KRAWIEC (Uniwersytet Jagielloński) - Modelowanie zjawisk ekonomicznych przez równania różniczkowo-różnicowe
Paweł RENIECKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie analizy zależności zjawisk ekonomicznych

13.15-14.15 - Lunch

14.15-15.45 Sesja 3 - Ekonomia matematyczna II
Justyna KOWALSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Gry z wieloma rozstrzygnięciami - uogólnione wartości, paradoksy
Piotr MAĆKOWIAK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Własności procesów kroczšcych w wieloproduktowej gospodarce z kapitałem trwałym

> 15.45-16.00 - Przerwa na kawę

16.00-17.30 Sesja 4 - Ekonometria stosowana I
Tatiana FIC (Szkoła Główna Handlowa) - Efekty polityki pieniężnej - wnioski z modeli Markowa
Jakub GROWIEC (Szkoła Główna Handlowa) - Wybór między edukacjš prywatnš i publicznš a dynamika rozkładu dochodów

19.00-24.00 - Uroczysta kolacja


2.06 - Czwartek
8.00-9.15 - śniadanie

9.15-11.30 Sesja 5 - Metody podejmowania decyzji
Tomasz BŁASZCZYK (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Metody wielokryterialne w planowaniu projektów
Iwona GRUSZKA (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Zbiory przybliżone w analizie wielokryterialnej. Zastosowanie w problemie klasyfikacji państw Europy pod względem poziomu rozwoju gospodarczego
Piotr WOJEWNIK (Szkoła Główna Handlowa) - Interaktywna optymalizacja wielokryterialnego zadania z rozmyciem

> 11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 6 - Modelowanie kursu walutowego
Joanna Bęza-Bojanowska (Szkoła Główna Handlowa) - Analiza kursu PLN/EUR przy pomocy modeli kursu równowagi
Anna PAJOR (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych

13.15-14.15 - Lunch

14.15-15.45 Sesja 7 - Makroekonometria
Jakub BORATYŃSKI (Uniwersytet Łódzki) - Wielosektorowy model tworzenia i podziału dochodów
Anna STASZEWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Impulse response analysis for a model of Polish wages, prices and labour productivity

15.45-16.00 - Przerwa na kawę

16.00-17.30 Sesja 8 - Ekonometria Bayesowska
Maciej KOSTRZEWSKI (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami Ito
Jerzy MARZEC (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowski model wielomianowy z rozkładem t-Studenta dla kategorii uporządkowanych

20.00-24.00 - Kolacja


3.06 - Piątek
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-12.00 Sesja 9 - Ekonometria stosowana II
Beata BAL-DOMAŃSKA (Akademia Ekonomiczna) - Modelowanie wydatków powiatowych na oświatę i wychowanie na podstawie danych panelowych
Michał GrADZEWICZ (Szkoła Główna Handlowa) - Badanie zachowań inwestycyjnych przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego
Marcin KoLASA (Szkoła Główna Handlowa) - What derives productivity growth in the new member states? The case of Poland
Jacek SOCHA (Uniwersytet Łódzki) - Popyt na pracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach w przemy?le przetwórczym w Polsce w latach 1996-2003

12.00-12.15 - Przerwa na kawę

12.15-13.45 Sesja 10 - Testy liniowości
Joanna MACIEJEWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Rozmiar i moc testów liniowo?ci w przypadku występowania autokorelacji
Katarzyna MACIEJOWSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Stacjonarność a moc wybranych testów liniowości

13.45-14.30 - Lunch

14.30 - Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl