ProgramWARSZTATY 200712.06 - Wtorek

16.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-23.00 – Kolacja przy ognisku


13.06 - Środa
8.00-9.00 - Śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15 - 11.30 Sesja 1A - Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna
Paweł Baranowski (UŁ), Problem inflacji optymalnej w modelowaniu wzrostu gospodarczego. Nowe wyniki
Adam Krawiec (UJ), Rola opóźnienia inwestycyjnego w modelach wzrostu gospodarczego
Michał Mackiewicz (UŁ), On the Political Mechanisms of Fiscal Stainability – The Case of Poland

9.15 - 11.30 Sesja 1B - Metody ekonometryczne i prognozy
Monika Kośko (WSIiE TWP w Olsztynie), Przełącznikowe modele Markowa w analizie procesów makroekonomicznych i finansowych w Polsce
Katarzyna Rosiak-Lada (UW), Filtr Holdricka-Prescotta na danych niestacjonarnych: nowa analiza metod identyfikacji i usuwania trendu
Marcin Owczarczuk (SGH), Liniowy model dla zmodyfikowanego zadania predykcji zmiennej binarnej

11.30-12.00 - Przerwa

12.00-13.30 Sesja 2A - Modelowanie finansów i ubezpieczeń

Barbara Cieślik (SGH), Gra o rynek rocznych ubezpieczeń obowiązkowych z taryfikacją a posteriori ryzyk niejednorodnych
Joanna Trębska (UŁ), Oszczędności i inwestycje sektorów instytucjonalnych w Polsce

12.00-13.30 Sesja 2B - Modele GARCH
Marcin Bartkowiak (AE Poznań), Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji na WIG20
Rafał Łochowski (SGH), Model GARCH dla reszt w modelu VECM cen T/C

13.30-15.00 – Obiad

15.00-16.30 Sesja 3A - Modelowanie kursu walutowego

Joanna Bęza-Bojanowska (SGH), Zastosowanie modelu behawioralnego kursu równowagi do analizy kursu PLN/EUR
Sebastian Michalski (SGH), Wpływ pamięci krótkookresowej na właściwości DFA – beztrendowej analizy fluktuacyjnej na przykładzie kursu walutowego

15.00-16.30 Sesja 3B - Procesy ludnościowe
Jakub Bijak (ECML), Prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: podejście bayesowskie
Katarzyna Budnik (NBP), Search Equilibrium with Migrations: How the Emigration Flows Affect Wages in Poland?

16.30-17.00 - Przerwa

17.00-18.30 Sesja 4 - Modele bayesowskie
Jerzy Marzec (AE Kraków), Bayesowski model probitowy z mieszanką rozkładów normalnych
Anna Pajor (AE Kraków), Egzogeniczność w modelu CEM-SV

19.00-23.00 – Uroczysta kolacja


14.06 - Czwartek
7.15-7.45 – Śniadanie
8.30–13.30 – Wycieczka
14.00-15.00 - Obiad

15.00-17.15 Sesja 5 - Analiza funkcji reakcji
Jacek Kotłowski (SGH), Funkcja reakcji RPP – analiza logitowa
Wojciech Grabowski (UŁ), Zastosowanie podejścia „Qual-VAR” do analizy funkcji reakcji banku centralnego
Anna Staszewska (UŁ), Wykorzystanie metody bootstrap do wnioskowania o kształcie funkcji reakcji na bodźce

17.15-17.45 - Przerwa

17.45-20.00 Sesja 6 - Modele równowagi w gospodarce
Renata Wróbel-Rotter (AE Kraków), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej: ogólna charakterystyka
Michał Rubaszek (SGH), Paweł Skrzypczyński (NBP), Can a Simple DSGE Model Outperform Professional Forecasters?
Prelegent: Paweł Skrzypczyński
Magdalena Rutkowska (UŁ), Empiryczne modele cen równowagi rynku kapitału finansowego

20.30-23.00 – Kolacja


15.06 - Piątek
8.00-8.45 - Śniadanie 8.45-11.00 Sesja 7 - Modelowanie rynków finansowych
Szymon Grabowski (SGH), Real Economic Activity and State of Financial Markets
Piotr Płuciennik (UAM), Wykorzystanie zmienności zrealizowanej do estymacji finansowych procesów stochastycznych z czasem ciągłym
Małgorzata Snarska (AE Kraków), Zastosowanie teorii macierzy przypadkowych do wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego na przykładzie symulatora Giełdy Papierów Wartościowych. Automatyczny system transakcyjny

11.00-11.30 - Przerwa

11.30-13.45 Sesja 8 - Kointegracja

Piotr Kębłowski (UŁ), Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji
Justyna Wróblewska (AE Kraków), Bayesowska analiza kointegracji – przegląd metod
Błażej Mazur (AE Kraków), Formy funkcyjne odwróconego popytu w modelu VAR – porównanie empiryczne

13.45–14.45 - Obiad
15.00-Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl