ProgramWARSZTATY 2009


 


 2.06 - Wtorek


14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-24.00 - Kolacja (przy ognisku)


3.06 - Środa


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15-10.45 Sesja 1 Modele DSGE

Marcin KOLASA, Michał RUBASZEK, Paweł SKRZYPCZYŃSKI (Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski) - Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test

Jan ACEDAŃSKI (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) - Ceny akcji i obligacji w modelu DSGE małej otwartej gospodarki


10.45-11.00 - Przerwa na kawę

 

11.00-13.15 Sesja 2 Modele VAR i kointegracja

Emilia JÓŹWIAK (Uniwersytet Łódzki) - Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury

Katarzyna LESZKIEWICZ (Uniwersytet Łódzki) - Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-star

Błażej MAZUR (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Analiza niepewności prognozy krótkoterminowej: problemy specyfikacji bayesowskich modeli typu VAR dla danych makroekonomicznych


13.15-14.00 – Lunch

14.00-16.15 Sesja 3 Modelowanie ekonometryczne

Andrzej KOCIĘCKI (Narodowy Bank Polski) - Do you know how many structural shocks you have in your model? A Bayesian framework for testing economic models

Katarzyna MACIEJOWSKA (Szkoła Główna Handlowa) - Common factors in nonstationary panel data with a deterministic trend – estimation and distribution theory

Paweł STRAWIŃSKI (Uniwersytet Warszawski) - Łączenie danych wykorzystujące dynamiczne obcięcie


16.15-16.30 - Przerwa na kawę

 

16.30-18.45 Sesja 4 Mikroekonometria
Szymon GRABOWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Finansowanie nakładów inwestycyjnych. Analiza relacji ekonomicznych na podstawie danych mikro przedsiębiorstw

Monika BAZYL (Szkoła Główna Handlowa) - Factors influencing tenure choice in European countries

Marcin OWCZARCZUK (Szkoła Główna Handlowa) - Wykorzystanie estymatorów maximum score do modelowania zjawiska odchodzenia do konkurencji klientów telefonii komórkowej


19.00-24.00 - Uroczysta kolacja


4.06 - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-13.30 – Wycieczka

13.30-14.15 – Lunch

14.15-16.30 Sesja 5 Ekonometria finansowa

Agata KLIBER, Barbara BĘDOWSKA-SÓJKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Zmienność zrealizowana na tle wybranych parametrycznych metod wyznaczania zmienności

Łukasz KWIATKOWSKI (Narodowy Bank Polski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) - Simple Markov Switching SV Models: Bayesian estimation, model comparison and forecasting

Marcin BARTKOWIAK (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - Wycena opcji w oparciu o modele GARCH z przełączaniem reżimów


16.30-16.45 – Przerwa na kawę

16.45-19.00 Sesja 6  Modelowanie gospodarki I
Wojciech GRABOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Morris and Shin model of Self-Fulfilling Currency Attacks

Andrzej TORÓJ (Szkoła Główna Handlowa) - Rozwiązywanie modeli z racjonalnymi oczekiwaniami dla strefy euro

Małgorzata PAWŁOWSKA (Narodowy Bank Polski) - Konkurencja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2007, na tle zmian strukturalnych i technologicznych

19.15-24.00 - Kolacja


5.06 - Piątek


8.00-9.00 – Śniadanie

9.15-11.30 Sesja 7 Modelowanie gospodarki II

Michał PRZYBYLIŃSKI (Uniwersytet Łódzki) - Możliwości zastosowania tablic podaży i wykorzystania w analizach polskiej gospodarki

Waldemar FLORCZAK (Uniwersytet Łódzki) - Makroekonomiczny model struktury ludności według płci i wieku dla Polski

Magdalena PASZKIEWICZ (Uniwersytet Łódzki) - Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce na przykładzie wybranych czynników


11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 8 Modelowanie gospodarki III

Karolina KONOPCZAK (Szkoła Główna Handlowa) - Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro

Anna KRAUZE (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Otwarte fundusze emerytalne w Polsce – modelowanie wybranych procesów


13.15-14.00 – Lunch

14.30 - Wyjazd

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl