ProgramWARSZATATY 2015


WARSZATATY 2015

 


16.06 - Wtorek


16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

20.00-22.00 – Kolacja


17.06 - Środa


8.00-9.15 – Śniadanie

9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów

9.30-11.00      Sesja 1  Modelowanie polityki monetarnej

 

Piotr CIŻKOWICZ, Andrzej RZOŃCA, Andrzej TORÓJ - Should central bank’s response to severe shock really be aggressive? Zero lower bound vs. positive lower bound under discretion and commitment

 

Wojciech GRABOWSKI, Ewa STAWASZ - Rola Europejskiego Banku Centralnego w zmniejszaniu napięć na rynkach obligacji skarbowych w peryferyjnych krajach strefy euro

 

11.00-11.30 – Przerwa na kawę

 

11.30-13.00    Sesja 2  Modelowanie rynku pracy

 

Aleksandra MAJCHROWSKA, Paweł STRAWIŃSKI - Regional differences in gender wage gaps in Poland

 

Sylwia ROSZKOWSKA - Premia z inwestycji w kapitał ludzki według płci w Polsce

 

13.30-15.00 – Lunch

 

15.00-17.15    Sesja 3  Modelowanie gospodarki

 

Piotr DYBKA - Bayesian approach to long-term determinants of current account imbalances

 

Piotr KARP - Analizy symulacyjne asymetrycznych reakcji gospodarki Polski

 

Małgorzata SKIBIŃSKA - What drives the labour wedge? A comparison between Poland and the Euro Area

 

19.00-21.00 – Uroczysta kolacja


18.06 - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.30-14.00 – Wycieczka

 

14.00-15.00 – Lunch

 

15.00-16.30    Sesja 4  Metody ekonometryczne

 

Emilia Gosińska - Testowanie zmiany strukturalnej w modelu VEC

 

Marcin OWCZARCZUK - Poprawa efektywności estymatorów maximum score

 

16.30-17.00 – Przerwa na kawę

 

17.00-18.30    Sesja 5  Modelowanie cyklu koniunkturalnego

 

Małgorzata MARCINKOWSKA - Polityczny cykl koniunkturalny

 

Marta SKRZYPCZYŃSKA - Procesy cykliczne w gospodarce Polski

 

19.00-21.00 – Kolacja


19.06 - Piątek


8.00-9.15 – Śniadanie

 

9.15-11.30      Sesja 6  Modelowanie rynków finansowych i prognozowanie

 

Przemysław JANICKI - Analiza wpływu pochodnych indeksów ryzyka na proces kształtowania cen na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

 

Michał ŁUKOWSKI - Efektywność rynku kapitałowego w odniesieniu do programów opcji menedżerskich

 

Justyna WRÓBLEWSKA - Modele VEC-CC w prognozowaniu zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

 

12.00-13.00 – Lunch

 

13.00 – Wyjazd

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl