ProgramWarsztaty 2017


WARSZTATY 2017

 

 


30.05. - Wtorek


16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

 

20.00-22.00 – Kolacja


31.05. - Środa


8.00-9.15 – Śniadanie

 

9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów

 

9.30-11.45   Sesja 1 Modelowanie procesów gospodarczych i społecznych

 

Maciej GAŁECKI – Weryfikacja hipotezy neutralności i super-neutralności pieniądza – ekonometryczna analiza wspólnych trendów I(1) oraz I(2)

 

Szymon WÓJCIK – Zachowania transportowe mieszkańców Łodzi – ujęcie ilościowe

 

Bartosz OLESIŃSKI – Dezagregacja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami

 

11.45-12.15 – Przerwa na kawę

 

12.15-13.45    Sesja 2  Metody ekonometryczne I

 

Aleksandra RABIŃSKA – Modele Marketing Mix – czy opóźniona zmienna zależna wypiera wpływ zmiennych egzogenicznych?

 

Maciej NASIŃSKI – Wiarygodność modeli regresji w zależności od liczebności próbki na przykładzie modelu wynagrodzeń

 

13.45-15.30 – Lunch

 

15.30-17.00    Sesja 3  Metody ekonometryczne II

 

Piotr NAMIECIŃSKI – Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w estymacji parametrów rozkładu preferencji

 

Piotr CZEMBROWSKI – Rozwinięcie metody wyceny hedonicznej poprzez jej integrację z metodami wyceny niemonetarnej

 

19.00-21.00 – Uroczysta kolacja


01.06. - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-13.30 – Czas wolny

 

13.30-15.00 – Lunch

 

15.00-16.30    Sesja 4  Ekonometria bayesowska

 

Justyna MOKRZYCKA – Porównanie różnych struktur zależności w dwuwymiarowych bayesowskich modelach Copula-GARCH

 

Justyna WRÓBLEWSKA – Bayesowskie modele VEC w analizie krótko- i długookresowych zależności wartości dodanej brutto wybranych gałęzi gospodarki polskiej

 

16.30-17.00 – Przerwa na kawę

 

17.00-18.30    Sesja 5  Modelowanie produkcji 

 

Liwiusz WOJCIECHOWSKI, Kamil MAKIEŁA – Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność po akcesji do UE - analiza sektorowa na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej

 

Anna WOŹNIAK – Szacowanie parametrów funkcji produkcji

 

19.00-21.00 – Kolacja

 


02.06. - Piątek


8.00-9.15 – Śniadanie

 

9.15-11.30      Sesja 6  Modelowanie rynków finansowych i towarowych

 

Monika PIASKOWSKA, Michał ŁUKOWSKI – Finansyzacja rynków towarowych

 

Przemysław JANICKI – Analiza finansowych szeregów czasowych o różnej długości

 

Robert SOCHA – Modele regionalnych rynków ropy naftowej

 

12.00-13.00 – Lunch

 

13.00 – Wyjazd

 

 

 

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl