Historia publikacjiWARSZTATY 2001


Warsztaty Doktorskie 2001: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2002, ISBN: 83-7225-154-1
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 5
Janusz BRZESZCZYŃSKI - Zależność kursy-obroty na GPW w Warszawie. Zastosowanie modeli ARCH.9
Ilona ĆWIĘCZEK - Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej.27
Anna DACEWICZ - Modele przełącznikowe w analizie danych jakościowych.45
Michał GRESZTA - Model nierównowagi z opóźnionymi nieobserwowalnymi zmiennymi zależnymi - rynek dóbr konsumpcyjnych w okresie transformacji.57
Piotr KARP - Badanie własciwości modeli ekonometrycznych na podstawie makromodelu WK2000.65
Piotr MAĆKOWIAK - Efekt magistrali w uogólnionym modelu Leontiefa-Gale'a.87
Jerzy MARZEC - Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały.99
Marcin TOPOLEWSKI - Modelowanie systemu bonus-malus za pomocą łańcuchów markowa.119
Małgorzata WRZOSEK - O modelowaniu interwencji na rynku pracy.141
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl