Historia publikacjiWARSZTATY 2003


Warsztaty Doktorskie 2003: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2004, ISBN: 83-7378-074-2
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Dorota CIOŁEK - Szacowanie regresji wzrotu i konwergencji dla danych panelowych.11
Robert KELM - Empiryczny model sprzężenia kurs walutowy - ceny w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza.33
Jacek KOTŁOWSKI - Luka pieniężna jako źródło inflacji w gospodarce polskiej - analiza kointegracji sezonowej.55
Barbara KRYSZEŃ - Wyniki estymacji rozkładu liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce.81
Małgorzata NIEMIEC - Macierz oczekiwań czasów pierwszego przejścia w analizie systemów bonus-malus.97
Witold ORZESZKO - Metody identyfikacji i prognozowania chaotycznych szeregów czasowych.113
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowska analiza eurpoejskiej opcji kupna.137
Renata WRÓBEL-ROTTER - Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa).163
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl