Historia publikacjiWARSZTATY 2005


Warsztaty Doktorskie 2005: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2006, ISBN: 83-7378-217-6
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Wojciech GRABOWSKI - Skointegrowanie cenzurowanych procesów stochastycznych. 13
Jakub GROWIEC - Wybór między edukacją prywatną i publiczną a dynamika rozkładu dochodów.25
Piotr KŁĘBOWSKI - Moc testu śladu z poprawką Bartletta w krótkiej próbie.47
Maciej KOSTRZEWSKI - Bayesowska estymacja, prognoza i porównianie procesów Ito modelujących szeregi czasowe.61
Justyna KOWALSKA - Indeksy siły i paradoksy głosowania dla gier z wieloma rozstrzygnięciami.83
Joanna MACIEJEWSKA - Rozmiar i moc testów liniowości dla modeli STAR i STR w przypadku występowania autokorelacji.99
Jerzy MARZEC - Bayesowski model wielomianowy z rozkładem z rozkładem t Studenta dla kategorii uporządkowanych.123
Anna PAJOR - Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych.145
Paweł RENIECKI - Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie analizy regresji.167
Anna STASZEWSKA - Impulse response analysis in conditional models: wages, prices and productivity in Poland.191
Piotr WOJEWNIK - Interaktywna procedura wielokryterialna dla decyzji z rozmytymi warunkami sztywnymi.215
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl