Historia publikacjiWARSZTATY 2006


Warsztaty Doktorskie 2006: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2007, ISBN: 978-83-7378-286-0
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Krzysztof CICHY - Ekonofizyczna analiza procesów ekonomicznych z zastosowaniem symulacji Monte Carlo.11
Tatiana FIC - Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa.33
Wojciech GRABOWSKI - Wpływ niestacjonarności szeregów czasowych na estymatory parametrów modeli zmiennych jakościowych.55
Bartosz JUREK - Magistrala konumpcyjna w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzki i stałą liczbą ludności.75
Błażej MAZUR - Analiza kointegracji w systemach popytu z wykorzystaniem modelu VECM.97
Witold ORZESZKO - Redukcja szumu losowego w chaotycznych szeregach czasowych i jej zastosowanie do analizy procesów ekonomicznych.121
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię.143
Paweł RENIECKI - Sitowa estymacja funkcji regresji z wykorzystaniem modelu rozmytego Takagi-Sugeno.171
Paweł RENIECKI - Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie analizy regresji.167
Jerzy STELMACH - Próba konstrukcji zbieżnego wskaźnika koniunktury dla Polski.195
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl