Historia publikacjiWARSZTATY 2007


Warsztaty Doktorskie 2007: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2008, ISBN: 978-83-7378-350-8
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Paweł BARANOWSKI - Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego.11
Marcin BARTKOWIAK - Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji na WIG20.31
Joanna BĘZA-BOJANOWSKA - Behavioural zloty/euro equilibrium exchange rate.55
Jakub BIJAK - Prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: podejście bayesowskie.77
Barbara CIEŚLIK - A Competition game in the car insurance market with bonus-malus system.99
Szymon GRABOWSKI- Real economic activity and state of financial markets.117
Wojciech GRABOWSKI - Asymptotics for integrated time series in binary choice models.139
Monika KOŚKO - The Markov switching models in analysis of macroeconomic and financial processes in Poland.155
Adam KRAWIEC - The model of economic growth with public capital and investment delay.175
Katarzyna LADA - Hodrick- prescott filter on nonstationary time series.185
Jerzy MARZEC - Bayesowski model dwumianowy oparty na mieszance rozkładów normalnych.195
Marcin OWCZARCZUK ~ On modified discriminant analysis.217
Anna PAJOR - A bayesian analysis of weak exogeneity in VECM-SV models.235
Piotr PŁUCIENNIK - Using realized volatility in estimating stochastic processes with continuous time.251
Anna STASZEWSKA - Using the Bootstrap to make Inferences about the Shape of Impulse Response Paths.265
Renata WRÓBEL-ROTTER - Bayesian estimation of a Dynamic General Equilibrium Model.279
Justyna WRÓBLEWSKA - Bayesian models in the analysis of cointegration (with application to modeling inflation in Poland).295
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl