Historia publikacjiWARSZTATY 2000


Warsztaty Doktorskie 2000: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2001, ISBN: 83-7225-103-7
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 5
Maria EKES - Gry z nieskończenie wieloma uczestnikami sklasyfikowanymi w skończoną liczbę typów.9
Paweł GĄSIOROWSKI - Dwukryterialna ocena portfela kredytowego banku przy pomocy sieci neuronowych.21
Robert KELM - Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych.43
Robert KRUSZEWSKI - Rola migracji w wybranych modelach wzrostu gospodarczego.67
Wojciech KURYŁEK - Zastosowanie analizy portfelowej w zarządzania portfelem kredytowym banku komercyjnego.85
Jerzy MARZEC - Graniczna funkcja kosztu dla oddziałów banku: wyniki estymacji bayesowskiej.103
Adrianna MASTALERZ-KODZIS - Multifraktalna analiza szeregów czasowych.125
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowska analiza modeli GARCH: założenia, metody i wyniki.141
Małgorzata REMPAŁA - Wpływ sposobów wynagradzania menedżera na zarządzanie przedsiębiorstwem.165
Agnieszka RUSINOWSKA - Modele przetargowe z niestacjonarnymi preferencjami graczy.189
Magdalena SOKALSKA - Dynamika cen akcjii na małych rynkach kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.211
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl