Referaty


Pełny tekst referatu powinien być przygotowany na konferencję zgodnie z poniższymi wskazówkami.Wskazówki dla autorów 1. 1. Marginesy: lustrzane; górny, dolny, wewnętrzny – 2 cm; zewnętrzny – 1,5 cm; nagłówek – 1 cm; stopka – 1,5 cm.
 2. 2. Rozmiar: szerokość – 17 cm; wysokość – 24 cm.
 3. 3. Czcionka: Times; tekst podstawowy – 12 p.; przypisy – 9 p.; bibliografia – 10 p.; tabele – 10 p.; rysunki – 10 p.; napisy pod tabelami i wykresami (źródła) – 9 p.
 4. 4. Wzory: Times, kursywa; symbol podstawowy – 12 p.; indeks dolny/górny – 7 p.; indeks dolny/górny podrzędny – 5 p.; symbol (oznaczenia sum, całek) – 14 p.; podsymbol 10 p.; wektory, macierze – proste, pogrubiona.
 5. 4. Odstęp między wierszami: 2 linie, w tabelach: jedna linia, w przypisach bez odstępu.
 6. 5. Akapit: 1 cm (dotyczy również przypisów i wzorów).
 7. 6. Pagina: na dole kolumny, na zewnątrz, Times, 10 p.
 8. 7.  Numeracja wzorów: w nawiasach, tabulator wyśrodkowany 12.5 cm.
 9. 8. Żadnych podkreśleń w tekście.
 10. 9. Ewentualne podziękowania ograniczone do minimum (szczególnie względem promotorów).
 11. 10. Odwołania do literatury: w tekście, np. Kowalski (2000).
 12. 11. Liczby w tabelach: scentrowane i wyrównane do przecinka jeżeli występuje.
 13. 12. Symbol dziesiętny: przecinki (kropki w tekstach anglojęzycznych).
 14. 13. Tabele: do lewej; marginesy w komórkach – 0 cm.
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl