In any econometric forecasting group with a strong methodological framework, personalities are likely to affect the forecast less than in a puerly judgmental environment.
LAWRENCE R. KLEIN

O Warsztatach


Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:
ekonometrii,
statystyki,
badań operacyjnych,
ekonomii matematycznej
oraz
innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.

Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie.

Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.

Prężne środowisko ekonometryków i statystyków polskich organizuje ponad ćwierć setki regionalnych i tematycznych konferencji. Tym milszy jest fakt, że Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2000 roku, kiedy zostały zorganizowane po raz pierwszy. Dotąd, w trakcie trzynastu edycji konferencji wysłuchano blisko 300 referatów, z których ponad 120 zostało opublikowanych. W Warsztatach wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie.

Od samego początku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii
Polskiej Akademii Nauk.

Mamy nadzieję, że Warsztaty umożliwią swobodną wymianę poglądów naukowych i przyczynią się do podniesienia poziomu przygotowywanych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i innych badań.

 

 Następne Warsztaty


Siedemnaste
Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki
odbędą się w dniach 14-17 czerwca 2016 roku
 

 

 

 

 

 


Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

 

            Zapraszamy uczestników Warsztatów do nadsylania artykułów do CEJEME, które znajduje się na:

            Thompson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Emilia Gosińska

Warsztaty Doktorskie 2016
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl