If long-run economic theories are to have useful impact on econometric models they must be helpful in model specification and yet not distract from the short-run aspects of the model.
CLIVE W. J. GRANGER

O Warsztatach


Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu:
ekonometrii,
statystyki,
badań operacyjnych,
ekonomii matematycznej
oraz
innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych.

Warsztaty Doktorskie są skierowane do Młodych, co oznacza że referaty wygłaszają pracownicy naukowi nie posiadający stopnia doktora habilitowanego. Wygłoszenie referatu wymaga akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Warsztaty Doktorskie są konferencją otwartą, a zatem w charakterze słuchacza i dyskutanta może wystąpić na niej każdy, kto nadeśle zgłoszenie w odpowiednim terminie.

Do udziału w Warsztatach są zapraszani opiekunowie naukowi oraz profesorowie reprezentujący różne ośrodki akademickie, którzy biorą udział w dyskusjach.

Prężne środowisko ekonometryków i statystyków polskich organizuje ponad ćwierć setki regionalnych i tematycznych konferencji. Tym milszy jest fakt, że Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2000 roku, kiedy zostały zorganizowane po raz pierwszy. Dotąd, w trakcie osiemnastu edycji konferencji wysłuchano blisko 350 referatów, z których wiele zostało później opublikowanych. W Warsztatach wzięło udział kilkaset osób reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie.

Od samego początku Warsztaty Doktorskie aktywnie wspiera Komitet Statystyki i Ekonometrii
Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk dofinansowuje organizację Warsztatów.

Mamy nadzieję, że Warsztaty umożliwią swobodną wymianę poglądów naukowych i przyczynią się do podniesienia poziomu przygotowywanych rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i innych badań.

 

 Następne Warsztaty


Dziewiętnaste
Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki
odbędą się w dniach od 12 czerwca do 15 czerwca 2018 roku
 

 

 

 

 

 


Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

 

            Zapraszamy uczestników Warsztatów do nadsylania artykułów do CEJEME, które znajduje się na:

            Thompson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI).

 

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 37/39
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl